Oproep OLB en SZW aan mensen in isolatie of quarantaine om niet naar werk te gaan

Kralendijk - Het openbaar lichaam Bonaire en de unit Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) roepen mensen op die in isolatie of quarantaine moeten zijn, om niet naar het werk te gaan. Met het oog op het hoge aantal besmettingen, is het belangrijk dat deze mensen thuis blijven.

Stay safe

Werkgevers kunnen bij SZW een aanvraag doen voor ‘loonderving’ (ziekengeld). Dat is een aanvraag  voor een vergoeding voor de loonkosten van werknemers  die niet kunnen werken. In dit geval gaat het om werknemers  die   in isolatie of quarantaine zitten.                   

Deze werknemers  moeten door de werkgever bij SZW worden aangemeld op de eerste dag dat ze niet naar het werk komen. Dat kan via MijnCN.nl. De verzekeringsarts neemt dan contact op met de werknemer om te controleren of de werkgever loonderving (ziekengeld) kan krijgen voor de werknemer in quarantaine of isolatie. Er zijn  namelijk voorwaarden om loonderving (ziekengeld) te krijgen voor zo’n werknemer. 

Het OLB en SZW begrijpen dat door het hoge aantal besmettingen, veel werkgevers kampen met minder personeel. Toch is het belangrijk dat werkgevers en werknemers zich houden aan de regels die voor isolatie en quarantaine gelden. En dat werkgevers werknemers die thuis in isolatie of quarantaine moeten zijn, niet naar het werk laten komen. Zo nemen werkgevers en werknemers hun verantwoordelijkheid en brengen zij de publieke gezondheid niet in gevaar.

De Arbeidsinspectie van SZW controleert of werkgevers zich houden aan de wetten voor een gezonde en veilige werkplek. Dus ook of ze zich houden aan de coronaregels die nu gelden.  Werknemers die een onveilige situatie op hun werk zien,  kunnen dit met hun chef bespreken. Als dit niet helpt, kunnen ze de Arbeidsinspectie inschakelen via arbeidsinspectie@rijksdienstcn.com of bellen naar 781-5662.

De afdeling Toezicht en Handhaving van het OLB controleert onder andere of horecabedrijven zich houden aan de sluitingstijden die nu gelden. Burgers kunnen Toezicht en Handhaving bellen via 715 5300 en 796  4850 om te melden dat bedrijven zich niet aan de coronaregels houden. Kort geleden is een horecazaak door de afdeling gesloten toen bleek dat werknemers die in quarantaine moesten zijn, toch aan het werk waren.