SZW hoopt op grote deelname aan belevingsonderzoek

In maart 2022 start het onderzoeksbureau Linkels & Partners in opdracht van de RCN-unit en het ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) een onderzoek om te achterhalen hoe burgers de dienstverlening van de RCN-unit SZW ervaren. Goede dienstverlening op Bonaire, Saba en Sint Eustatius is prioriteit voor SZW.

Belevingsonderzoek

De RCN-unit SZW zet zich in voor veilige, gezonde en eerlijke werksituaties en keert namens het ministerie sociale verzekeringen uit om bij te dragen aan de bestaanszekerheid voor ouderen, ouders en mensen die tijdelijk niet kunnen werken of in een financiële noodsituatie verkeren. De dienstverlening is continu in beweging. Zo heeft de RCN-unit SZW vanaf maart 2020 het corona-noodsteunpakket uitgevoerd en per 1 juli 2021 is het proces van ziekmelden en aanvragen van loonderving gedigitaliseerd. SZW wil graag van haar klanten weten hoe haar dienstverlening wordt ervaren, bijvoorbeeld op het gebied van kwaliteit, toegankelijkheid, snelheid en betrouwbaarheid. Wat wordt ervaren als goed en wat kan beter? De waardevolle input van klanten wordt gebruikt om de dienstverlening van de RCN-unit SZW te verbeteren.

Het onderzoek

Het onderzoek wordt uitgevoerd door het onderzoeksbureau Linkels & Partners. Linkels & Partners is een onafhankelijk onderzoeksbureau gevestigd op Bonaire, met veel ervaring op het gebied van onderzoek naar de beleving van klanten. In februari 2022 worden klanten door de RCN-unit SZW per mail of telefonisch benaderd of zij willen deelnemen aan één van de groepsgesprekken van Linkels & Partners op Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Deze groepsgesprekken zullen plaatsvinden, rekening houden met de covid-regels. Onder begeleiding van de onderzoekers wordt gesproken over de dienstverlening en ondersteuning die SZW biedt. Er worden vragen gesteld over de ervaring van deelnemers en er worden stellingen voorgelegd. De opbrengsten worden anoniem verwerkt. Voor de RCN-unit SZW is het belangrijk wat er wordt gezegd, niet door wie.

SZW hoopt dat veel klanten willen meewerken aan het onderzoek en dankt bij voorbaat voor de medewerking. De onderzoeksresultaten worden in juni 2022 opgeleverd. Voor vragen en opmerkingen over het onderzoek kan er contact worden opgenomen met Linkels en Partners via info@linkels.com of 717 8711. Het is ook mogelijk om te mailen naar info.szw@rijksdienstcn.com.