Arbeidsinspectie controleert bedrijven op Saba

De Arbeidsinspectie heeft de afgelopen drie weken verschillende controles verricht bij bedrijven op Saba. Bij de in totaal twintig inspecties werden in drie gevallen buitenlandse werknemers aangetroffen voor wie geen tewerkstellingsvergunning is afgegeven. Eén bouwplaats werd stilgelegd in verband met een onveilige werksituatie.

Arbeidsinspectie

Er werden dertien her-controles uitgevoerd in de detailhandel en horeca. Het ging om bedrijven die eerder een waarschuwing hadden gekregen. De meeste bedrijven hadden inmiddels de juiste maatregelen getroffen om deze overtredingen op te heffen. Er werden zeven controles uitgevoerd op bouwlocaties. KPCN en de KMar verleenden ondersteuning bij twee van deze inspecties.

De werkgevers die werknemers uit het buitenland zonder tewerkstellingsvergunning lieten werken, krijgen een proces-verbaal omdat ze de Wet arbeid vreemdelingen BES hebben overtreden. Door deze wetgeving wordt de lokale arbeidsmarkt beschermd en oneerlijke concurrentie bestreden.

Naast het uitvoeren van controles op het gebied van eerlijk, veilig en gezond werken, onderzoekt de arbeidsinspectie een aantal casussen op Saba waarin mogelijk sprake is van fraude met coronasteun.