Wijziging procedure Attestatie de Vita

Per 1 november vindt er een belangrijke wijziging plaats voor ontvangers van de Algemene Ouderdomsverzekering (AOV) die wonen op Bonaire, Saba, Sint Eustatius, Aruba, Curaçao of Sint Maarten. Zij hoeven vanaf dat moment niet meer twee keer per jaar een Attestatie de Vita (AdV) in te leveren bij de instantie(s) waarvan zij AOV ontvangen. Voorwaarde is dat zij woonachtig zijn op een van de genoemde eilanden én AOV ontvangen van een (of meer) van de zes eilanden.

Wijziging AOV

De AOV uitkerende instanties op de zes eilanden gebruiken voortaan de gegevens van het lokale bevolkingsregister. Hiermee worden gepensioneerden op de voormalig Antilliaanse eilanden ontlast en hoeven zij niet meer twee keer per jaar een AdV in te leveren. Het is uiterst belangrijk dat zij ervoor zorgen dat hun gegevens bij het bevolkingskantoor van het eiland waar zij wonen, volledig en kloppend zijn. Het gaat met name om adres en burgerlijke staat.

Gepensioneerden die in Europees Nederland wonen en AOV ontvangen van (één van) de eilanden, moeten nog wel twee keer per jaar in de gebruikelijke periode een AdV inleveren bij de instantie(s) waar vandaan zij AOV ontvangen. Ook gepensioneerden die op één van de zes eilanden wonen maar die (gedeeltelijk) vanuit Europees Nederland AOV ontvangen, moeten zoals gebruikelijk hun AdV inleveren bij de instantie in Europees Nederland.

Voor vragen over de nieuwe procedure op de zes eilanden kan er contact worden opgenomen met de betreffende instanties.

In Caribisch Nederland kan er contact worden opgenomen met de RCN-unit SZW via het e-mail adres pensioen@rijksdienstCN.com. Op Bonaire kan er telefonisch contact worden opgenomen via +599 715 8888, op Sint Eustatius via +599 318 3376 en op Saba via +599 416 3804.

Op Curaçao kan er contact worden opgenomen met SVB Curaçao via het e-mail adres pensioenen@svbcur.org of telefonisch via het nummer +5999 434 4000.

Op Aruba kan er contact worden opgenomen met SVB Aruba via het e-mail adres info@svbaruba.org of telefonisch via het nummer +297 527 2700.

Op Sint Maarten kan er contact worden opgenomen met de SZV Sint Maarten via het e-mail adres info@szv.sx of telefonisch via het nummer +1721 546 678.