Start pilot kinderopvang voor kinderen met een speciale zorgbehoefte

Vanaf 17 mei starten 6 kinderopvangorganisaties op Bonaire in samenwerking met Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) een pilot met kinderopvang voor kinderen met een speciale zorg- of opvoedingsbehoefte. De kinderopvangorganisaties verzorgen gedurende een jaar dagopvang en naschoolse opvang voor kinderen die extra ondersteuning of zorg nodig hebben. De opvangorganisaties en ouders worden daarbij ondersteund door een multidisciplinair zorgteam.

Alle betrokkenen bij de pilot kinderopvang voor kinderen met een speciale zorgbehoefte
Alle betrokkenen bij de pilot kinderopvang voor kinderen met een speciale zorgbehoefte (van links naar rechts): Jasmin Senchi en Joan-na Wanga (Hardin di Chikitin), Scarlet Felida en Marlin Werleman (E Choco Sabi), gedeputeerde Nina den Heyer, Tamara Nicolaas (projectleider BES(t) 4 kids Bonaire), Timoteo Silberie (Stichting Professionele Kinderopvang Bonaire), Milena Diaz en Regi Sambo (Boks), Silvana Janga- Serfilia (directeur Directie Samenleving & Zorg) , Emily Kocks (Veldcoördinator CJG), Chris Palm (directeur CJG) en Mariela Nicolaas (beleidsadviseur Directie Samenleving & Zorg).

Tot nu toe was er op Bonaire nog geen speciale kinderopvang voor kinderen met een speciale zorg- of opvoedingsbehoefte. Ook konden kinderopvangorganisaties met vraagstukken die betrekking hebben op de opvang van deze kinderen nergens terecht voor professionele begeleiding, advies en ondersteuning. Daar komt nu verandering in. 

Vanuit het programma BES(t) 4 kids worden kinderopvangorganisaties in de pilot in staat gesteld om kinderen met een zorgbehoefte in de eigen organisatie op te vangen en te begeleiden. Vier kinderopvangorganisaties starten vanaf 17 mei, twee in augustus. Zij krijgen een startvergoeding en een maandelijkse bijdrage per kind. De startvergoeding is bedoeld voor aanpassingen in de inrichting van de opvanglocatie. De maandelijkse bijdrage is voor extra materialen en begeleiding die nodig is voor het ondersteunen van de ontwikkeling van kinderen met een speciale zorg- of opvoedingsbehoefte. Daarnaast biedt een multidisciplinair zorgteam onder leiding van CJG, professionele ondersteuning aan de kinderopvangorganisaties en ouders. Dit zorgteam bestaat uit artsen en verpleegkundigen van het consultatiebureau, een orthopedagoog, pedagogische coaches, gezinsbegeleiders, opvoedingsondersteuners en de veldcoördinator kinderopvang. Waar nodig wordt hulp ingeschakeld van andere specialisten, bijvoorbeeld van EOZ, MHC of de kinderarts. 

Het pilotproject is vooral gericht op autistische kinderen van 1 tot 12 jaar. Uit onderzoek blijkt dat ruim 50 procent van de bekende zorgkinderen op Bonaire een gedragsprobleem heeft dat samenhangt met autisme. Daarnaast zijn er veel kinderen met een sociaal pedagogisch probleem, bijvoorbeeld als gevolg van onder stimulering of hechtingsproblematiek. 

In de pilotperiode van een jaar wordt vooral gekeken hoe de reguliere kinderopvang geüpgrade wordt naar kinderopvang waarin ook kwalitatieve opvang van kinderen met een speciale behoefte kan plaatsvinden, met begeleiding en ondersteuning vanuit het disciplinaire zorgteam. Daarbij wordt ook ingezet op training en begeleiding van de ouders van deze kinderen. Daarnaast wordt gekeken hoe de zorgketen snel en met voldoende aanbod kan reageren op de zorgbehoefte van kinderen. Een goede samenwerking tussen het multidisciplinaire zorgteam dat de eerstelijnszorg biedt en de tweede en derdelijnszorg vanuit organisaties zoals EOZ, MHC en Jeugdzorg, is daarbij van groot belang.