Medewerkers BOPEC ontvangen ontslagvergoeding

De RCN-unit Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft aan 52 werknemers van het failliet verklaarde BOPEC cessantia uitbetaald. Cessantia is een eenmalige vergoeding voor een werknemer die ontslagen wordt buiten zijn of haar eigen schuld. De werkgever is verplicht om deze vergoeding uit te betalen. Maar, omdat BOPEC failliet is verklaard staat de RCN-unit SZW garant. Het gaat om een totaalbedrag van ongeveer 1 miljoen dollar.

SZW cessantia

De procedure is met spoed afgehandeld. Hierbij is rekening gehouden met de situatie waarin werknemers al enige maanden geen salaris meer ontvingen. De hoogte van de cessantia hangt af van het aantal dienstjaren. Voor ieder jaar dat de werknemer in dienst is geweest heeft hij of zij recht op een weeksalaris, gebaseerd op het laatstverdiende loon. Een werknemer die bijvoorbeeld 10 jaar in dienst is geweest, ontvangt dus een ontslagvergoeding gelijk aan 10 weken salaris. De RCN-unit SZW betaalt een nettobedrag uit.

Er blijven voorlopig 24 personeelsleden werkzaam voor de curator van BOPEC. Dit is noodzakelijk om de installaties te monitoren en het terrein te beveiligen. Deze werknemers krijgen in eerste instantie hun salaris uitbetaald via het tijdelijke boedelkrediet dat beschikbaar is gesteld door het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB).

Hoofd van de RCN-unit SZW Eric Brakke is blij met de samenwerking: “Alle betrokken partijen zien het belang van ondersteuning voor de getroffen werknemers. Door vlotte samenwerking tussen de curator, de administratie van BOPEC, het OLB en onze organisatie, hebben we op korte termijn kunnen uitbetalen.”