Noodregeling SZW met drie maanden verlengd

De noodregeling voor loonkosten en inkomensondersteuning vanuit het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) wordt verlengd van 13 juli tot en met 12 oktober 2021. Hoewel het toerisme heropstart en de arbeidsmarkt aantrekt, is het nog een onzekere periode voor het bedrijfsleven. De regeling is op een paar punten aangepast om de heropstart te bevorderen.

SZW cessantia

De Noodregeling SZW werd in maart 2020 opgezet om werkgevers in Caribisch Nederland te ondersteunen in de loonkosten voor werknemers die zij niet aan het werk kunnen houden vanwege de coronacrisis. Binnen de verlengde fase mogen werknemers die onder de noodregeling vallen wel arbeid verrichten. Hierdoor krijgen werkgevers meer ruimte om te ondernemen, terwijl zij nog steun ontvangen voor het betalen van de loonkosten.

De ondersteuning wordt binnen de verlengde periode afgebouwd van 80% naar 60% van het loon. Er mogen geen nieuwe werknemers aangemeld worden voor de verlenging. Voor werknemers die op peildatum 24 juni 2021 al onder de noodregeling vielen, wordt de ondersteuning voortgezet. De voorwaarde van minimaal 20% omzetverlies blijft in stand, zodat de subsidie terecht komt bij bedrijven die de steun nog echt nodig hebben.

Werkgevers moeten het doorgeven als zij niet meer aan deze voorwaarde voldoen, of indien zij werknemers voor wie ze steun ontvangen niet in dienst houden. Als de eerder doorgeven informatie nog juist is, is geen actie nodig om voor de verlengde periode in aanmerking te komen.

Door de versoepeling enerzijds, en het omlaag brengen van het percentage anderzijds, ontstaat een nieuwe balans waarin het aantrekkelijker wordt voor ondernemingen om weer (volledig) op te starten. De invulling van deze verlenging is tot stand gekomen na gesprekken met lokale vertegenwoordigers van het bedrijfsleven.

Voor zelfstandig ondernemers en gewezen werknemers wordt de regeling ongewijzigd verlengd tot 12 oktober 2021. Wijzigingen in de situatie moeten altijd worden doorgegeven. Bijvoorbeeld wanneer iemand weer (meer) inkomen heeft, of Caribisch Nederland verlaat. Er kunnen door zelfstandig ondernemers en gewezen werknemers nog nieuwe aanvragen worden ingediend tijdens de verlengde periode. Maar, aangezien de situatie in Caribisch Nederland de goede kant op gaat, ligt dit niet voor de hand.

Meer informatie en de benodigde formulieren staan op www.rijksdienstcn.com/covid-19 onder ‘Noodpakket overheid’. Ondernemers op Bonaire kunnen zich voor vragen en advies ook richten tot de Kamer van Koophandel via steunloket@kvkbonaire.com.