Arbeidsinspectie controleert bedrijven op Sint Eustatius

De Arbeidsinspectie heeft verschillende controles verricht bij bedrijven op Sint Eustatius. Bij twee bedrijven werden gezamenlijk zes vreemdelingen aangetroffen die onrechtmatig op het eiland verbleven en voor wie geen tewerkstellingsvergunning was verleend. KPCN en de KMar verleenden ondersteuning bij deze controles, die gericht werden uitgevoerd aan de hand van signalen. De zes betreffende personen zijn onder toezicht van KPCN gesteld voor verdere afhandeling.

Arbeidsinspectie

Er was bij beide bedrijven geen sprake van arbeidsuitbuiting. De werkgevers krijgen een proces verbaal omdat ze de wet arbeid vreemdelingen BES hebben overtreden. Het is niet toegestaan werknemers uit het buitenland te laten werken zonder hiervoor een vergunning te hebben. Door deze wetgeving wordt de arbeidsmarkt beschermd en oneerlijke concurrentie bestreden.

De arbeidsinspecteurs constateerden een aantal overtredingen op het gebied van de arbeidswet BES. Verschillende werkgevers kregen een waarschuwing omdat zij hun werknemers structureel meer dan veertig uur laten werken, terwijl zij hen niet extra uitbetalen voor overwerk. Overwerk is alleen toegestaan binnen vastgestelde voorwaarden en tegen overwerkvergoeding.  

Naast het uitvoeren van controles op het gebied van eerlijk, veilig en gezond werken, onderzoekt de arbeidsinspectie momenteel een aantal casussen op Sint Eustatius waarin mogelijk sprake is van fraude met coronasteun.