OM en SZW treden op tegen misbruik coronasteun

De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) in Caribisch Nederland doet onderzoek naar misbruik van de steun die aan bedrijven verleend wordt vanwege de coronacrisis.

Vrouwe Justitia

In voorlopig zeven gevallen gaat het Openbaar Ministerie (OM) BES over tot strafrechtelijke vervolging. De gevallen hebben betrekking op zowel de ‘Noodregeling SZW’ als ‘Tegemoetkoming EZK’ en spelen op alle drie de eilanden. In mei 2021 zullen naar verwachting de eerste zittingen plaatsvinden.

De Noodregeling SZW en Tegemoetkoming EZK werden aan het begin van de coronacrisis in het leven geroepen om ondernemers in Caribisch Nederland te ondersteunen in hun loonkosten en vaste lasten. Er maken ongeveer 700 bedrijven gebruik van de noodregelingen, die uitgevoerd worden door de RCN-unit SZW.  

Als er signalen zijn van onjuist gebruik van de regelingen, neemt de RCN-unit SZW contact op met de aanvrager. Als blijkt dat er te veel is uitbetaald, wordt in veel gevallen in goed overleg het bedrag verrekend of teruggevorderd. Als er doelbewust onjuiste informatie is opgegeven of informatie achterwege is gelaten, wordt het strafrecht ingezet. Bijvoorbeeld in gevallen waarbij werkgevers steun voor loonkosten ontvangen en niet doorbetalen aan hun werknemers, of steun ontvangen voor werknemers die niet meer bij hen in dienst zijn. Ook treedt het OM BES op in gevallen waarin veel te hoge omzetcijfers opgegeven zijn. Vooralsnog zullen er geen schikkingen aangeboden worden. 

Vanaf het begin was duidelijk dat er een risico bestond op misbruik van de noodregelingen. De coronasteun wordt verstrekt op basis van informatie zoals opgegeven door de aanvrager, die voor waarheid tekent. Deze werkwijze is destijds gekozen om de steun zo snel mogelijk bij de getroffen bedrijven te krijgen en vereist een integere houding van de aanvrager. Bedrijven moeten een wijzigingsformulier indienen op het moment dat hun situatie verandert ten opzichte van hun aanvraag en melding maken indien zij vermoeden ten onrechte steun uitbetaald te krijgen.