Uitbreiding beschermingsmaatregelen zwangere werkneemster

In Caribisch Nederland hebben alle werkneemsters bij zwangerschap 16 weken recht op verlof. Het salaris moet gedurende het zwangerschaps- en bevallingsverlof volledig worden doorbetaald door de werkgever. Op hun beurt kunnen werkgevers dit geld vergoed krijgen via de loondervingsuitkering van de SZW-unit van RCN.

Zwangere werkneemster

Aan het begin van 2021 is de Arbeidswet 2000 BES uitgebreid met beschermingsmaatregelen voor zwangere en pas bevallen werkneemsters. Zo dient de werkgever het werk zo te organiseren dat de zwangere werkneemster ’s nachts (tussen 00.00 uur en 06.00 uur) niet werkt. 

Ook heeft de werkneemster gedurende de eerste negen maanden na haar bevalling recht op kolf- en voedverlof onder haar werktijd. De werkneemster moet haar werkgever vooraf informeren als zij hier gebruik van zal maken. Zij heeft hier ten hoogste een vierde van haar dagelijkse werkuren recht op. Indien de werkneemster bijvoorbeeld 8 uren werkt per dag, dan heeft zij recht op maximaal 2 uren aan (doorbetaald) voed- of kolfverlof.

Voor meer informatie over zwangerschapsverlof kunt u een kijkje nemen op de pagina
https://www.rijksdienstcn.com/sociale-zaken-werk/ziek-zwanger-of-ongeval/zwangerschapsverlof. Hier treft u ook een link naar de officiële wet- en regelgeving over dit thema en een link naar de aanvullingen voor zwangere en pas bevallen werkneemsters.