Nieuwe uitzonderingen voorwaarden noodregeling SZW

Na een periode van stillegging en sluiting van veel bedrijven, zijn wij nu aanbeland in een nieuwe fase. Langzaam openen steeds meer bedrijven de deuren. Werkgevers kunnen tot 12 oktober een beroep doen op de noodregeling van SZW. Deze tegemoetkoming in de loonkosten helpt hen om personeel in dienst te houden. Een struikelblok voor veel werkgevers is echter dat werknemers niet mogen werken binnen de uren waarvoor zij onder de regeling zijn gebracht. De unit SZW heeft in overleg met het ministerie daarom besloten uitzonderingen ook in deze nieuwe fase mogelijk te maken voor ondernemingen die heropenen, maar waarvan de heropening nog niet winstgevend is.

SZW financial aid

Ondernemers die weer willen openen of net weer open zijn, staan voor lastige keuzes. Er is essentieel personeel nodig voor de minimale dienstverlening en voor werkzaamheden die horen bij de onderneming. Maar, de vraag vanuit de markt is door belemmerende omstandigheden rondom het coronavirus, niet meer hetzelfde als vóór 13 maart 2020.

De nieuwe uitzondering maakt het in sommige gevallen mogelijk voor werkgevers om personeel met essentiële functies (deels) aan het werk te zetten, maar toch nog loonkostensubsidie voor hen te ontvangen. Er kan hierbij worden gedacht aan functies die noodzakelijk zijn om de minimale werkzaamheden te verrichten bij opening. Werkgevers kunnen via noodregelingszw@rijksdienstcn.com een verzoek hiervoor indienen bij de unit SZW. In het verzoek moet worden uitgelegd welke functies essentieel zijn voor de heropening van een onderneming, welke werknemers deze zullen uitvoeren, hun functietitel en het aantal uren per week dat zij weer zullen werken.

De unit SZW beoordeelt per verzoek voor welk deel van de werknemers er toch subsidie kan worden verleend terwijl zij wel werkzaamheden verrichten. Deze uitzondering geldt voor maximaal twee maanden ná het akkoord van de unit SZW. Er moet bij de heropening nog steeds sprake zijn van een omzetverlies van minimaal 20% ten opzichte van de situatie vóór de coronacrisis. 

In april 2020 hebben de SZW unit en het Ministerie een vergelijkbare uitzondering aangeboden. Het ging toen om bedrijven die commercieel waren stilgelegd, maar wel noodzakelijke werkzaamheden moesten worden verricht om ná de crisis, hun activiteiten weer voort te kunnen zetten.