ZVK overweegt alternatieven voor behandeling in ziekenhuis Aruba

Door omstandigheden van technische aard heeft het Dr. Horacio Oduber Hospitaal van Aruba alle chirurgische ingrepen voor de komende dagen geannuleerd. In verband hiermee heeft het Zorgverzekeringskantoor Caribisch Nederland (ZVK) besloten om voorlopig medische verwijzingen van ZVK-verzekerden die in dit ziekenhuis moeten plaatsvinden, uit te stellen.

Ziekenhuis Horacio Oduber Aruba

Het ZVK zal in nauw overleg met verwijzers op Bonaire, Saba en Sint Eustatius de situatie blijven monitoren en indien nodig, verzekerden die naar dit ziekenhuis reeds verwezen zijn, alternatieven aanbieden.