Winkels pakken opmerkingen Arbeidsinspectie goed op

In de periode van september 2016 tot april 2017 heeft de Arbeidsinspectie een inspectieproject in de sector detailhandel in Caribisch Nederland uitgevoerd. 

Deur Caribisch Nederland

Allereerst zijn de bedrijven door middel van bijeenkomsten geïnformeerd over waar de Arbeidsinspectie op let tijdens een inspectie. Daarbij is voorlichtingsmateriaal aan de bedrijven ter beschikking gesteld. 

Vervolgens zijn er 86 inspecties uitgevoerd. Bij 83 bedrijven zijn 1 of meer overtredingen geconstateerd. Opvallend is dat veel overtredingen betrekking hadden op primaire veiligheidsaspecten, zoals het ontbreken van een eerste hulp verbanddoos en brandblusmiddelen. 

Intussen zijn een groot aantal hercontroles uitgevoerd waarbij de Arbeidsinspectie heeft vastgesteld dat de bedrijven de juiste maatregelen hebben getroffen om de overtredingen op te heffen. De Arbeidsinspectie vindt dat een compliment waard en erkent zo ook dat samenwerking van belang is om iedereen veilig en gezond te houden!