Welke klachten behandelt het Schadefonds niet?

Het kan zijn dat uw klacht niet in behandeling wordt genomen als deze gaat over:

  • een klacht die al eerder is behandeld
  • iets dat langer dan een jaar vóór het indienen van de klacht plaatsvond
  • iets waartegen u bezwaar kan of kon maken, zoals een beslissing op uw aanvraag
  • iets waartegen u in beroep kan of kon gaan, zoals een beslissing op uw bezwaar

Als het Schadefonds uw klacht niet in behandeling neemt, krijgt u hier binnen vier weken schriftelijk bericht over.