Wat kan ik doen als mijn situatie veranderd is?

Als er nieuwe feiten of veranderde omstandigheden zijn nadat u een afwijzende beslissing (u kreeg geen uitkering) heeft gehad op uw aanvraag, kunt u een herzieningsverzoek indienen. Het Schadefonds heeft dan bewijsstukken nodig over de nieuwe feiten of veranderde omstandigheden. Uw aanvraag wordt opnieuw bekeken en u krijgt een nieuwe beslissing.

Een voorbeeld: het Schadefonds wees uw aanvraag af omdat het onderzoek nog liep en het daardoor niet voldoende duidelijk was wat er precies is gebeurd (aanleiding, toedracht en omstandigheden van het misdrijf). Maar nu is het onderzoek afgerond en hieruit blijkt duidelijk wat er precies is gebeurd. In dat geval kunt u een herzieningsverzoek indienen.

Bureau Slachtofferhulp kan u helpen bij het indienen van een herzieningsverzoek.