Wat kan ik doen als mijn letsel toch erger is geworden?

Als uw letsel erger blijkt te zijn of erger is geworden nadat u een beslissing van het Schadefonds heeft gehad op uw aanvraag, kunt u een aanvullende aanvraag indienen.

Voor een aanvullende aanvraag heeft het Schadefonds medische stukken nodig waarin staat dat het letsel erger is dan waarmee rekening werd gehouden in de eerste beslissing. Het Schadefonds bekijkt dan of u alsnog een hogere uitkering krijgt. Als uw letsel inderdaad erger is en hierbij een hogere uitkering past, dan krijgt u het verschil tussen de twee bedragen gestort op uw rekening.

Twee voorbeelden van een situatie waarvoor u een aanvullende aanvraag kunt doen:

  • U bent uiteindelijk veel langer in behandeling geweest voor uw psychische klachten dan waar rekening mee werd gehouden in de eerste beslissing.
  • Uw lichamelijk letsel blijkt toch erger te zijn dan waar rekening mee werd gehouden in de eerste beslissing. Voorbeeld: u kreeg een wortelkanaalbehandeling en er werd een verloren tand teruggeplaatst. Later blijkt dat de tand dood is en deze alsnog getrokken moet worden.

Als nabestaande kunt u alleen een aanvullende aanvraag indienen voor uitvaartkosten en voor schade die u lijdt door het wegvallen van het inkomen van de overledene. U kunt een aanvullende aanvraag op dezelfde wijze indienen als een normale aanvraag. Bureau Slachtofferhulp kan u hierbij helpen.