Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met de beslissing?

Als u het niet eens bent met onze beslissing op uw aanvraag, kunt u hiertegen in bezwaar of in beroep gaan.

Het Schadefonds adviseert eerst bezwaar in te dienen. Deze procedure is namelijk kosteloos en geeft u een extra mogelijkheid om iets tegen de beslissing te doen. Daarnaast is de bezwaarprocedure informeel en krijgt u tijdens een hoorzitting (via een videoverbinding) de kans om uw bezwaarschrift toe te lichten.

U kunt via Bureau Slachtofferhulp een bezwaarschrift indienen. Zorg ervoor dat het Schadefonds uw bezwaar uiterlijk binnen zes weken na de datum die bovenaan de beslissing staat, ontvangt.

Het Schadefonds wil in elk geval weten:

  • waarom u het niet eens bent met de beslissing
  • of u een hoorzitting wilt om uw bezwaar uit te leggen
  • het kenmerk van de beslissing (deze vindt u bovenaan de brief)
  • de datum van uw brief
  • uw naam en adres
  • uw handtekening (gecontroleerd door Bureau Slachtofferhulp)

Als u het niet eens bent met onze beslissing op uw bezwaar

Als u het niet eens bent met onze beslissing op uw bezwaar, kunt u in beroep gaan bij het Gerecht in eerste aanleg. Dit heeft zijn zittingsplaats in het eilandgebied waar u woonachtig bent. U stuurt dan uw beroepschrift naar het Gerecht (http://www.gemhofvanjustitie.org/).

In het beroepschrift schrijft u waarom u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaar. Stuur ook een kopie van de beslissing van het Schadefonds mee. De rechter beoordeelt uw beroepschrift. Het kan zijn dat u wordt uitgenodigd voor een hoorzitting. Als de rechter het met u eens is, dan neemt het Schadefonds opnieuw een beslissing. Hierbij wordt rekening gehouden met de uitspraak van de rechter.