Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met de afhandeling van mijn klacht?

Als u niet tevreden bent over de manier waarop het Schadefonds uw klacht heeft afgehandeld, kunt u binnen een jaar na ontvangst van de brief de Nationale Ombudsman vragen een onderzoek in te stellen.

Vermeld in uw verzoek aan de ombudsman:

  • uw naam en adres
  • een omschrijving van uw klacht
  • tegen welke organisatie uw klacht is gericht
  • hoe u uw klacht heeft ingediend
  • de uitkomsten van het onderzoek naar uw klacht

Het postadres van de Nationale ombudsman is:
Antwoordnummer 10870
2501 WB DEN HAAG

Spreekuur

Tweemaal per jaar houden de onderzoekers van de Nationale ombudsman spreekuren op de Bonaire, Saba en Sint Eustatius. De plaatsen en data van de spreekuren worden met advertenties op radio, tv en Facebook aangekondigd.