Wat doet het Schadefonds bij fraude?

Helaas komt het weleens voor dat een aanvraag niet eerlijk wordt ingediend. Dit noemt het Schadefonds fraude.

Voorbeelden van fraude zijn:

  • het doen van een valse aangifte
  • het opgeven van een geweldsmisdrijf dat nooit is gebeurd
  • het opgeven van ernstiger letsel dan eigenlijk het geval is
  • het opgeven van verzonnen kosten/schade
  • het overhandigen van valse getuigenverklaringen

Het Schadefonds keurt dit af. De uitkeringen van het Schadefonds worden namelijk betaald van belastinggeld. De uitkeringen zijn alleen bedoeld voor slachtoffers van ernstige geweldsmisdrijven.

Als er een vermoeden is van fraude, stelt het Schadefonds een onderzoek in. Als zij vinden dat het nodig is, doet het Schadefonds aangifte van fraude bij de politie.