Vergoedt het Schadefonds de schade die ik lijd door het wegvallen van het inkomen van de overledene?

Het Schadefonds vergoedt niet alle schade die u lijdt door het wegvallen van het inkomen van de overledene. Wel wordt er een tegemoetkoming gegeven in de schade die niet vergoed is door bijvoorbeeld de dader of een ongevallen- of levensverzekering. Dit wordt ‘derving van levensonderhoud’ genoemd.  

Met de tegemoetkoming in deze schade hoopt het Schadefonds de nabestaande te helpen om zijn of haar levensstandaard voort te kunnen zetten. Het is belangrijk dat u derving van levensonderhoud kunt aantonen.

Nabestaanden die een uitkering kunnen krijgen zijn:

  • de achtergebleven (on)gehuwde partner
  • de minderjarige kinderen die afhankelijk waren (de overledene zorgde voor hun onderhoud)
  • de meerderjarige kinderen (van 18 tot en met 20 jaar) die een voltijdstudie volgen die de overledene (deels) betaalde

De hoogte van de uitkering die hiervoor wordt gegeven hangt af van:

  • het inkomen van de overledene
  • het inkomen van de achtergebleven (on)gehuwde partner
  • de verhouding van de nabestaande tot de overledene (dus of u partner was of afhankelijk kind), en
  • als de nabestaande een afhankelijk kind is: de leeftijd.

De hoogte van de uitkering ligt tussen de € 5.000 en € 25.000. In de beleidsbundel kunt u hier meer over lezen.