Vergoedt het Schadefonds alle kosten?

Nee, het Schadefonds vergoedt niet alle kosten van de schade die u heeft geleden door het geweldsmisdrijf. Het is geen schadevergoeding of smartengeld. Het gaat om een eenmalige uitkering van een vast bedrag, bedoeld als een financieel steuntje in de rug.

Nabestaanden kunnen eventueel een extra vergoeding krijgen voor uitvaartkosten en schade door het wegvallen van het inkomen van de overledene. Hiervoor heeft het Schadefonds wel bewijs nodig, zoals rekeningen, verzekeringsspecificaties, loonstroken of jaaropgaven.