Kan ik een aanvraag indienen als ik alleen psychisch (geestelijk) letsel heb?

Ja, u kunt ook een aanvraag indienen als u alleen psychisch letsel heeft door het geweldsmisdrijf. Net als bij lichamelijk letsel, moet het wel gaan om ernstig letsel. Voorbeelden van ernstig psychisch letsel kunnen zijn:

  • psychisch trauma
  • straatangst
  • depressie
  • fobie

Om een beoordeling te kunnen maken van uw psychisch letsel (en de hoogte van de uitkering), bekijkt het Schadefonds of u voor uw psychisch letsel in behandeling bent (geweest) bij een behandelaar. Deze behandelaar moet BIG-registratie, een NIP-dienstmerk met Basisaantekening Psychodiagnostiek (BAPD), een NVO-registratie met Basisaantekening Diagnostiek (BAD) of een contract met het Zorgverzekeringskantoor hebben. Het Schadefonds vindt het namelijk belangrijk dat de diagnose van een bekwame behandelaar komt en de diagnose betrouwbaar is. Op www.bigregister.nl, www.psynip.nl, www.nvo.nl/registraties en de  pagina van ZVK kunt u bekijken of uw behandelaar deze registratie of dit dienstmerk heeft.

Het psychisch letsel moet ontstaan zijn door het geweldsmisdrijf. Hiervoor heeft het Schadefonds medische informatie nodig van uw behandelaar. Hierin moet informatie staan over uw psychische klachten en waardoor deze zijn ontstaan en de diagnose en informatie over de (duur van de) behandeling. Informatie wordt enkel met uw toestemming opgevraagd bij uw behandelaar.

Bij sommige geweldsmisdrijven gaat het Schadefonds er altijd van uit dat u ernstig psychisch letsel heeft. Dit wordt ‘vooronderstellen van ernstig letsel’ genoemd en wordt bijvoorbeeld gedaan bij aanranding of verkrachting, huiselijk geweld (dat een lange tijd en regelmatig plaatsvond) en bedreigingen met een mes of vuurwapen. In deze gevallen hoeft u niet in behandeling te zijn bij een psycholoog of psychiater om een uitkering van het Schadefonds te krijgen.