Is de uitkering van het Schadefonds hetzelfde als een (letsel)schadevergoeding of smartengeld?

U ontvangt van het Schadefonds een eenmalige uitkering van een geldbedrag, dit is bedoeld als een financieel steuntje in de rug. Dit is geen schadevergoeding of smartengeld.

Als u slachtoffer bent van een geweldsmisdrijf en u hierdoor ernstig letsel heeft of had, dan ligt de uitkering tussen de € 1.000 en € 35.000. Als u nabestaande bent van een slachtoffer van een geweldsmisdrijf of dood-door-schulddelict of naaste van een slachtoffer bent met ernstig en blijvend letsel, dan krijgt u een vast bedrag van € 5.000. Daarnaast kunt u als nabestaande een extra vergoeding krijgen voor uitvaartkosten en voor schade die u lijdt door het wegvallen van het inkomen van de overledene.