Ik werd slachtoffer van huiselijk geweld maar deed geen aangifte. Kan ik een aanvraag indienen?

Ja, een aangifte is niet altijd nodig voor een uitkering van het Schadefonds. Het Schadefonds neemt ook aanvragen in behandeling zonder (een kopie van de) aangifte. Als u geen aangifte heeft gedaan, moet wel uit andere documenten blijken wat er is gebeurd. Hierin moet genoeg informatie staan over het misdrijf, de aanleiding en de omstandigheden.

In het geval van huiselijk geweld zijn er vaak verschillende partijen op de hoogte van de situatie en beschikken zij over informatie die de opgave van het slachtoffer kan onderbouwen.

Het Schadefonds raadt slachtoffers aan om zoveel mogelijk informatie aan te leveren.

Denk hierbij aan:

  • Meldingen die gedaan zijn bij de politie
  • Informatie van wijkagenten/bario-regisseurs die op de hoogte zijn van de situatie
  • Verklaringen van psychologen of psychotherapeuten
  • Medische informatie van (huis)artsen
  • Informatie en onderzoeken van de Voogdijraad, Jeugdzorg en gezinsvoogdij, Centrum voor Jeugd en Gezin of bijvoorbeeld het Zorg- en Veiligheidshuis.