Hoe behandelt het Schadefonds mijn aanvraag?

Als het Schadefonds uw aanvraag binnen krijgt, wordt eerst gekeken of alle informatie die nodig is om uw aanvraag in behandeling te nemen, compleet is. Daarna krijgt u een e-mail waarin staat dat het Schadefonds uw formulier heeft ontvangen.

Telefonisch contact
Het contact tussen het Schadefonds en het slachtoffer zal in beginsel via Bureau Slachtofferhulp verlopen. Samen wordt ook bekeken of er nog aanvullende informatie nodig is, bijvoorbeeld van de politie, uw arts of therapeut. Als de aanvraag dit vereist, kan het Schadefonds ook telefonisch of per e-mail contact met u opnemen.

De behandeling
Als het Schadefonds alle stukken binnen heeft, neemt een jurist van het Schadefonds uw aanvraag in behandeling. Hij of zij beoordeelt of u voldoet aan de voorwaarden voor een uitkering. Deze persoon stelt ook de hoogte van de uitkering vast.

De beslissing
Het Schadefonds probeert zo snel mogelijk een beslissing te nemen maar doet dit uiterlijk binnen 26 weken. Als u de aanvraag via Bureau Slachtofferhulp heeft ingediend, verstuurt het Schadefonds de beslissing naar Bureau Slachtofferhulp, die vervolgens contact met u opneemt om de beslissing bij hen af te halen.

Heeft u de aanvraag zelfstandig ingediend? Dan ontvangt u de beslissing per post of per e-mail.

De uitbetaling
Als u een geldbedrag krijgt, stort het Schadefonds dit bedrag binnen 30 dagen na verzending van de brief op de door u opgegeven rekening. Let op! Als u na uw uitkering van het Schadefonds nog geld ontvangt van bijvoorbeeld een verzekering of van de dader, dan moet u dit aan het Schadefonds melden. De uitkeringen worden vastgesteld in Euro’s en zullen in US dollars op uw rekening terechtkomen. Het bedrag dat uiteindelijk op uw rekening terechtkomt is daarom afhankelijk van de wisselkoers.

Is uw aanvraag afgewezen?
Dan ontvangt u geen geld van het Schadefonds. U kunt bezwaar maken tegen de beslissing.