Hoe behandelt het Schadefonds een klacht?

Nadat het Schadefonds uw klacht heeft gehoord of ontvangen, wordt indien nodig en mogelijk telefonisch contact met u opgenomen. In een (telefoon)gesprek is het namelijk mogelijk om elkaar beter te begrijpen en de klacht mogelijk al af te handelen.

Het kan zijn dat het Schadefonds u uitnodigt om uw klacht persoonlijk toe te lichten tijdens een gesprek via een beveiligde videoverbinding. Als de klacht gaat over een medewerker van het Schadefonds, dan krijgt die medewerker ook de gelegenheid om zijn of haar kant van het verhaal te vertellen.

Het Schadefonds reageert binnen zes weken op uw klacht, behalve als er wat anders met u is afgesproken.