Heeft de uitkering van het Schadefonds gevolgen voor mijn onderstandsuitkering?

Een uitkering van het Schadefonds wordt niet tot de middelen gerekend. Dit betekent dat de uitkering bij het beoordelen van het recht op onderstand in beginsel buiten beschouwing wordt gelaten. Tenzij dit tot een onredelijke situatie kan leiden. Dit is afhankelijk van de beoordeling van het individuele geval. Dit is vastgelegd in een beleidsregel.