Depositogarantie

De Nederlandsche Bank is verantwoordelijk voor de uitvoering van de depositogarantie op Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Andere taken voor De Nederlandsche Bank in Caribisch Nederland betreffen het betalingsverkeer en het toezicht op financiële ondernemingen die actief zijn in Caribisch Nederland.

Depositogarantie

Het Depositogarantiestelsel voor Caribisch Nederland wordt uitgevoerd door De Nederlandsche Bank (DNB). Depositogarantie is een gratis bescherming waarmee, mocht er iets gebeuren met een bank, (spaar)tegoeden van de klanten van een bank automatisch worden beschermd tot maximaal 10.000 USD.

In algemene zin geldt dat inwoners (‘ingezetenen’) van de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba beschermd zijn door de depositogarantie voor het geld dat zij aanhouden bij banken die een vergunning hebben van De Nederlandsche Bank om op deze eilanden actief te zijn. Een deposito is geld dat wordt aangehouden op bankrekeningen zoals betaalrekeningen, spaarrekeningen en termijndeposito’s. Als een bank failliet gaat die onder de beschermende werking van de depositogarantie valt, zal De Nederlandsche Bank een vergoeding bieden aan de rekeninghouders die voor depositogarantie in aanmerking komen.

Er zijn twee belangrijke regels om te onthouden over de dekkingslimiet van de depositogarantie:

  1. De bescherming geldt per persoon of onderneming; niet per rekening
  2. De bescherming geldt per bank (met een vergunning van De Nederlandsche Bank)

Meer informatie

Als u verdere vragen heeft over de depositogarantie voor Caribisch Nederland of meer informatie nodig heeft, kunt u mailen of bellen met de Informatiedesk van De Nederlandsche Bank (in Nederlands en Engels). Consumenten, banken en overige instellingen kunnen gebruik maken van onderstaande contactgegevens om de Informatiedesk te bereiken.

Website www.cn.dnb.nl/nl/depositogarantie 
Email info@dnb.nl

De Informatiedesk is gevestigd in Amsterdam, Nederland. Vanuit Caribisch Nederland kunt u bellen naar +31 20 524 91 11 (internationaal nummer). De Informatiedesk kan op werkdagen bereikt worden tussen 9.00 en 17.00 (Centraal Europese Tijd/Centraal Europese Zomertijd).