De Nederlandsche Bank

De Nederlandsche Bank (DNB) maakt zich sterk voor financiële stabiliteit en draagt daarmee bij aan duurzame welvaart in Nederland.

Daarvoor werkt DNB als onafhankelijke centrale bank, toezichthouder en resolutie-autoriteit samen met Europese partners aan:

  • prijsstabiliteit en een evenwichtige macro-economische ontwikkeling in Europa
  • een schokbestendig financieel systeem en een veilig, betrouwbaar en efficiënt betalingsverkeer
  • solide en integere financiële instellingen die hun verplichtingen en toezeggingen nakomen

Door onafhankelijk economisch advies uit te brengen, versterkt DNB het beleid gericht op haar primaire doelstellingen.

Voor Caribisch Nederland is DNB verantwoordelijk voor het betalingsverkeer en het toezicht op financiële instellingen.

Voor de goede werking van het betalingsverkeer brengt DNB de US dollarbiljetten en munten in omloop en bewaakt de kwaliteit daarvan. DNB zet zich verder in voor de efficiëntie van het betalingsverkeer door het bevorderen van elektronische betalingen en het ontmoedigen van het gebruik van cheques.

DNB houdt toezicht op financiële ondernemingen in Caribisch Nederland. Dat doet DNB samen met de Autoriteit Financiële Markten en de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten. Dit toezicht bestaat uit twee pijlers: prudentieel toezicht en integriteitstoezicht. Het prudentieel toezicht is gericht op solide financiële ondernemingen en een stabiel financieel systeem. Het integriteitstoezicht is gericht op een schone en integere financiële sector. Onder integriteitstoezicht valt de aanpak van financieel-economische criminaliteit, zoals het voorkomen van witwassen, fraude, corruptie en overtreding van sanctiewetgeving. Onder het integriteitstoezicht vallen ook het toezicht op een integere bedrijfscultuur, het verlenen van vergunningen en het toetsen van bestuurders op geschiktheid en betrouwbaarheid.