Ondertekening convenant onderwijshuisvesting Sint Eustatius

Waarnemend regeringscommissaris Mervyn Stegers van het openbaar lichaam Sint Eustatius zette gisteren zijn handtekening naast die van minister Arie Slob van Basis en Voortgezet Onderwijs en Media (OCW) op het convenant dat de afspraken vastlegt voor de twee laatste onderwijshuisvestingsprojecten op Sint Eustatius.

Ondertekening convenant EUX

Het gaat hier om de nieuwbouw voor de Gwendoline van Putten School (GvP) en de lopende renovatie en nieuwbouw voor de Seventh Day Adventist School (SDA school).
Het convenant legt verder vast dat de minister regelgeving in werking zal stellen om de verantwoordelijkheid voor het buitenonderhoud aan de scholen te verleggen van het openbaar lichaam naar de schoolbesturen.
Het ministerie van OCW zal het benodigde budget voor realisatie van de twee laatste onderwijshuistingsprojecten in drie gelijke tranches naar het openbaar lichaam overmaken, in september 2019, juni 2020 en juni 2021.

Conform het convenant heeft het openbaar lichaam Sint Eustatius een plan van aanpak opgesteld voor realisatie van de renovatie en nieuwbouw voor de twee betreffende scholen. Dit plan is ter goedkeuring voorgelegd aan het ministerie van OCW (Onderwijs, Cultuur & Wetenschap). Het bouw- en renovatieproces staat onder leiding van een projectleider van het openbaar lichaam. Hiermee is het openbaar lichaam verantwoordelijk voor de renovatie en nieuwbouw. “Als openbaar lichaam zijn wij verheugd dat het ministerie deze verantwoordelijkheid bij het lokale eilandsbestuur wil neerleggen. Ik verwacht dat dit het proces zal versnellen en dat we over twee jaar een schoolcomplex hebben waar Sint Eustatius trots op kan zijn”, aldus Mervyn Stegers.

Bij de renovatie- en constructie van de betrokken gebouwen wordt voldaan aan de BES-code. Dit is een leidraad voor de constructie van gebouwen in Caribisch Nederland, die rekening houdt met lokale omstandigheden zoals eventuele orkanen en aardbevingen.

Het project SDA-school wordt in oktober aanstaande opgeleverd en naar verwachting zal het project GvP in het voorjaar van 2020 van start gaan.