Kabinet ondersteunt toeristische ondernemers Saba en Sint Eustatius

Als gevolg van de verwoestende orkaan Irma is het toerisme op de Nederlandse eilanden Saba en Sint Eustatius sinds september vorig jaar hard getroffen. Om deze sector in dit deel van Nederland te ondersteunen, stelt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) in afstemming met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koningsrijksrelaties namens het kabinet eenmalig 2,48 miljoen beschikbaar als compensatie voor inkomstenderving. Ondernemers op deze eilanden kunnen vanaf 30 januari tot 25 april een aanvraag hiervoor indienen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).

Kabinet ondersteunt toeristische ondernemers Saba en Sint Eustatius

Staatsecretaris Knops (BZK): “Met eigen ogen heb ik kunnen zien wat een verwoestend effect de orkaan Irma heeft gehad op de eilanden. Op de Nederlandse eilanden Sint Eustatius en Saba zorgt de toeristische sector voor een belangrijk deel van de banen en inkomsten van veel gezinnen. Met deze regeling helpt het kabinet getroffen ondernemingen in de toeristische sector om deze moeilijke periode van wederopbouw te overbruggen.”

Om welke bedrijven gaat het?

Bedrijven die qua omzet geheel afhankelijk zijn van toerisme komen in aanmerking voor de tegemoetkoming. Deze bedrijven staan in het Handelsregister van de KVK ingeschreven met één volgende activiteitencodes als hoofdactiviteit: 6700- 6759, 7212, 7220, 7221, 7612, 7613 8311, 8511, 8518, 9678 en 9701. De tegemoetkoming geldt voor de periode september 2017 t/m februari 2018 en is 25% van de te verwachten jaaromzet. Om de aanvraag van de tegemoetkoming te onderbouwen zal de ondernemer omzetcijfers uit 2014, 2015 en 2016 moeten indienen.|

Saba en Sint Eustatius

Caribisch Nederland is de benaming voor de Nederlandse eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba in de Caribische Zee. Sinds 10 oktober 2010 zijn ze als drie afzonderlijke lichamen deel van Nederland. Sint Eustatius en Saba zijn als eiland zeer geliefd bij duikers.