Prijzen stijgen sterk op Saba

In het vierde kwartaal van 2017 lagen de consumentenprijzen op Saba 2,5 procent hoger dan een jaar eerder. Vorig kwartaal betaalden consumenten op Saba nog 1,3 procent minder voor goederen en diensten dan een jaar eerder. Op Sint Eustatius stegen de prijzen op jaarbasis met 1,8 procent en op Bonaire met 1,2 procent. Dit meldt het CBS.

Prijzen stijgen sterk op Saba
Beeld: CBS
Prijzen stijgen sterk op Saba
Beeld: CBS

Sinds het vierde kwartaal van 2016 daalden de prijzen op Saba in vergelijking met een jaar eerder. Daar kwam, na het passeren van orkaan Irma in september 2017, een einde aan. Veel goederen en diensten werden in het vierde kwartaal van 2017 duurder, vooral voedingsmiddelen. Vers fruit is nu bijna 25 procent duurder dan een jaar eerder en kaas ruim 14 procent. Daarnaast werden bouwmaterialen duurder en stegen de prijzen in de horeca.

Niet alles werd duurder op Saba. Zo daalde de prijs van eieren het afgelopen jaar met ruim 30 procent. Ook de prijs van benzine daalde wat de totale prijsstijging in het afgelopen kwartaal nog iets drukte.

Consumentenprijzen op Sint Eustatius 1,8 procent hoger

Op Sint Eustatius betaalden huishoudens het afgelopen kwartaal 1,8 procent meer voor goederen en diensten dan een jaar eerder. In tegenstelling tot Saba lagen de prijzen op Sint Eustatius in heel 2017 hoger dan in 2016: in het derde kwartaal nog 2,1 procent hoger dan een jaar eerder. Gemiddeld stegen de prijzen van voedingsmiddelen het afgelopen kwartaal iets minder hard. Toch zijn vooral aardappelen en eieren nu fors duurder dan een jaar eerder.

Benzine duurder op Bonaire

Op Bonaire lagen de consumentenprijzen het afgelopen kwartaal 1,2 procent hoger dan een jaar eerder. In het derde kwartaal was dit nog 0,6 procent. De hogere prijsstijging in het vierde kwartaal wordt vooral veroorzaakt door de prijsontwikkeling van benzine en elektriciteit. Benzine is nu gemiddeld bijna 12 procent duurder dan een jaar geleden. Elektriciteit daarentegen daalde een jaar geleden in prijs. Dit had een jaar lang een dempend effect op de prijsontwikkeling en dit effect is nu uitgewerkt.

Gemiddelde prijsontwikkeling 2017

In 2017 lag het gemiddelde prijspeil voor consumenten op Sint Eustatius 1,9 procent hoger dan in 2016. Op Saba lagen, ondanks de prijsstijgingen van het laatste kwartaal, de gemiddelde prijzen van goederen diensten in 2017 op vrijwel hetzelfde niveau als in 2016. Ook op Bonaire veranderde het prijsniveau niet veel. Hier stegen de prijzen in 2017 met gemiddeld 0,5 procent.

Dit is de laatste publicatie met de consumentenprijsindex 2010=100. Vanaf het eerste kwartaal van 2018 publiceert het CBS voor Caribisch Nederland de consumentenprijsindex 2017=100. Dit heeft gevolgen voor het gebruik van de index. Bij de publicatie over het eerste kwartaal van 2018 zal het CBS uitleggen wat deze wijziging inhoudt en hoe de nieuwe index gebruikt kan worden.

Voorlopige cijfers

De cijfers over het vierde kwartaal van 2017 en over het jaar 2017 zijn voorlopig en worden definitief vastgesteld bij de publicatie over het eerste kwartaal van 2018.

Bron: StatLine, Caribisch Nederland