Toespraak Platform Slavernij en Erfenis van de Slavernij Gibi Bacilio

Geacht heldhaftig volk van Curaçao, wereldgemeenschap, dames en heren,

Deze dag, 19 december 2022, moeten we beschouwen als een historische en zeer belangrijke datum. Het is het hoogtepunt van de strijd voor de emancipatie die sinds de jaren 50 van de vorige eeuw is gevoerd door verscheidene sociale organisaties en personen. Ik kan onder meer de volgende namen noemen: Moises Frumencio da Costa Gomez, Medardo de Marchena, Modesto Chano Margaretha, Pierre Lauffer, Guillermo Rosario, Stella Oosterhof Priest, Movementu Karpatulista, Movementu 17 di ougùstùs, Alejandro Yandi Paula, Hubert Bèbè Rojer, Hubentut 70, Eugene Godfried, Richard Hooi, Joceline Clemencia, Komishon Kordinashon 17 di ougùstùs. Stuk voor stuk pioniers met de gave van visie, moed en vastberadenheid die vandaag een postuum eerbetoon verdienen. Er zijn nog veel meer organisaties en personen die tegenwoordig, in voor- en tegenspoed, met visie, passie en doorzettingsvermogen de strijd voortzetten voor een verdere emancipatie van het Curaçaose volk!

Wij, leden van het Plataforma Sklabitut i Herensia di Sklabitut (Platform Slavernij en Erfenis van de Slavernij), beschouwen wat vandaag gebeurt als weer een prestatie in de lange rij prestaties gebaseerd op concrete acties door de burgermaatschappij van Curaçao, zoals onder andere:

- De proclamatie van 1984, toen 17 augustus door middel van een decreet officieel werd uitgeroepen tot ‘Dia di Lucha pa Libertat’ (Dag van de Strijd voor de Vrijheid). Dit is gebeurd op initiatief van Komishon Konmemorashon 17 di Ougùstùs (de Commissie Herdenking 17 augustus) onder leiding van Ruben Severina.

- De overhandiging door een groep burgers uit Curaçao en Nederland van een getekende petitie om Herstel van de regering van Nederland te eisen. De actie stond onder leiding van Frank Martinus Arion en de heer Reckman.

- De onthulling in 1998 van het indrukwekkende Monument Desenkadená (Ontketend), ontworpen door Nel Simon, in het Parke Lucha pa Libertat (Park van de Strijd voor de Vrijheid), beheerd door de Stichting Parke Nashonal (Nationale Parken), onder voorzitterschap van Lionel Janga.

- Een uitspraak van huisio popular (de volksuitspraak) uit 2019, schreef voor om de Nederlandse staat te verzoeken om eerherstel voor TULA.

- Met intensieve medewerking van het Plataforma Sklabitut i Herensia di Sklabitut (Platform Slavernij en Erfenis van de Slavernij), werd in 2021 op Curaçao een serie dialogen georganiseerd over het effect van de Nederlandse trans-Atlantische slavernij op Curaçao.

- Als resultaat van deze dialogen stuurt Curaçao het rapport “Nos no ke nada otro sino nos libertat” (“We willen niets anders dan alleen onze vrijheid”), vergezeld van een Pakket met 15 Aanbevelingen om aandacht te schenken aan deze verschrikkelijke effecten.

Met de verklaring van vandaag van Minister-president Mark Rutte en van Staatssecretaris Alexandra van Huffelen, heeft Nederland eindelijk gereageerd op het omvangrijke rapport “Ketenen van het Verleden”, dat tevens ons rapport “Nos no ke nada otro sino nos Libertat” (“We willen niets anders dan alleen onze vrijheid”), bevat.  

Door middel van de verklaring van vanochtend erkent de Nederlandse staat, als hoofdrolspeler van de slavernij en de trans-Atlantische mensenhandel, haar substantiële betrokkenheid bij de afschuwelijke misdaden begaan tegen mensen.  Mensen die door hen werden gevangengenomen, tot slaaf gemaakt, gekocht en verkocht alsof het voorwerpen waren; dingen, producten, met als enig doel om hun financieel-economische belangen te dienen, zodat zij konden schitteren met een Gouden Eeuw doordrenkt met het bloed, zweet en tranen van mensen!

De verklaringen van vanochtend onderstrepen het begin van een nieuwe etappe van meer en meer emancipatie van de Curaçaoënaar en voor onze natie, Curaçao. Deze ontwikkeling brengt voor ons een belangrijke kans met zich mee om met visie en vastberadenheid de vertraging en disbalans op sociaal, cultureel, mentaal en geestelijke gebied voor wat gezondheidszorg, bestuur en economie betreft aandacht te schenken, die in onze maatschappij bestaan als gevolg van slavernij en mensenhandel als integraal onderdeel van het Nederlandse kolonialisme.

De officiële verklaring van de Nederlandse staat van vanochtend moet ook beschouwd worden als een bijdrage aan het proces om de ketenen van ‘mentale slavernij’ die tot op de dag van vandaag een hindernis vormen voor de emancipatorische, integrale, solide en voortvarende ontwikkeling van ons volk, verder te verbreken.

In deze context zijn we blij dat Nederland ervoor koos om in dit Park, het Parke Lucha pa Libertat (Park van de Strijd voor de Vrijheid), aan te tonen dat er misdaden tegen de menselijkheid zijn begaan, dat er verontschuldigingen zijn aangeboden en vergeving is gevraagd, en dat er een begin zal worden gemaakt met een proces van herstel van de aangerichte schade. In dezelfde adem zijn we blij dat de Nederlandse staat uitgerekend in het Parke Lucha pa Libertat (Park van de Strijd voor de Vrijheid) heeft verklaard dat onze nationale held Tula volgend jaar wordt gerehabiliteerd. Wij verzoeken dat dit mag plaatsvinden op de plaats van het delict, de plaats waar Tula op wrede wijze om het leven werd gebracht, naast het Paleis van de gouverneur in Punda. We verzoeken met klem dat Curaçao geheel bij dit proces betrokken moet zijn en de regie moet voeren. Dit is een absolute voorwaarde, een Conditio sine qua non!

Van essentieel belang bij dit alles is dat wij in deze nieuwe etappe zelf hard moeten werken om onszelf te bevrijden van de traumatische invloed van de Nederlandse trans-Atlantische slavernij. Dit houdt in dat we de onderlinge fragmentatie en verdeeldheid moeten aanpakken en moeten komen tot eenheid, om zo een bijdrage te kunnen leveren aan de opbouw van een meer emancipatorische samenleving, oftewel een samenleving gebaseerd op sociale gerechtigheid.

Daarom eindigt Plataforma Sklabitut i Herensia di Sklabitut (Platform Slavernij en Erfenis van de Slavernij), vandaag met een oproep. Een ernstige en oprechte oproep gericht aan ieder van ons die gelooft in de emancipatorische ontwikkeling van deze samenleving, om niet met de armen over elkaar aan de zijlijn te staan. Om niet vanaf de zijlijn met stenen te gooien. Om niet elkaar te bekritiseren en vervolgens doen of er niets aan de hand is, maar om een steentje bij te dragen, de krachten te bundelen, een einde te maken aan de verdeeldheid en fragmentatie, zodat Curaçao stappen kan nemen richting bestendige vooruitgang! De Curaçaose regering moet in deze nieuwe etappe veel meer de eigen verantwoordelijkheid nemen, vooroplopen, de weg wijzen, bijlichten en vergemakkelijken. Dit alles omwille van de verdere ontwikkeling, vooruitgang, emancipatie en soevereiniteit van onze natie!

Laten we dit met ingang van vandaag maken tot de Primaire Verantwoordelijkheid van Ons Allemaal!

Hartelijk Dank