Update boveneilandelijk coördinatieplan rampenbestrijding en crisisbeheersing Bonaire, Sint Eustatius en Saba

In de Veiligheidswet BES is vastgelegd dat de Rijksvertegenwoordiger de wettelijke verplichting heeft om een coördinatieplan voor boveneilandelijke rampen en crisis in Caribisch Nederland op te stellen dat minimaal elke vier jaar opnieuw vastgesteld wordt. De laatste versie van het coördinatieplan dateert uit 2017.

De Inspectie Justitie en Veiligheid heeft naar aanleiding van de passage van de orkanen Irma, Jose en Maria in 2017 het systeem van rampenbestrijding op Bonaire, Sint Eustatius en Saba geëvalueerd. De inspectie constateerde dat de passage over rollen, taken en bevoegdheden zoals die nu zijn opgenomen in de Veiligheidswet BES (VwBES) o.a. in het coördinatieplan van de Rijksvertegenwoordiger onvoldoende helder omschreven waren. Dit is de aanleiding geweest om het coördinatieplan boveneilandelijke rampenbestrijding en crisisbeheersing Bonaire, Sint Eustatius en Saba uit 2017 eerder te updaten.

De update van het coördinatieplan geeft invulling aan de wettelijke verplichtingen vanuit de Veiligheidswet BES, verduidelijkt de rollen, taken en bevoegdheden van de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, de Rijksvertegenwoordiger en de verhouding met Europees Nederland. Gezien de geografische ligging van de (ei)landen in het Caribisch gebied en omdat bepaalde rampen, en crises (zoals orkanen, tsunami’s, aardbevingen etc.) zich niet laten leiden door territoriale grenzen, wordt in dit coördinatieplan ook de aansluiting beschreven met de landen Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Dit is ook een wettelijke verplichting uit artikel 47 VwBES en artikel 36 van het Statuut van het Koninkrijk der Nederlanden.

Het doel van het coördinatieplan is inzicht te geven in hoe omgegaan wordt met boveneilandelijke rampen en crises in Caribisch Nederland. Specifiek gericht op het afstemmen van informatiebeelden, verzamelen en doorgeleiden van bijstandsverzoeken van de openbare lichamen en afstemming van politiek/bestuurlijke beslissingen.

Klik hier voor de samenvatting van het rapport.