Kibrahacha

Het opleiden en professionaliseren van leraren is de verantwoordelijkheid van lerarenopleidingen en schoolbesturen samen. Daartoe is in 2020 het partnerschap Kibrahacha opgericht. Daarin bevinden zich enerzijds de lerarenopleidingen en anderzijds de deelnemende opleidingsscholen van Bonaire, Curaçao en Aruba.

Uitgangspunt van Kibrahacha is dat het leren in de praktijk even belangrijk is als het verwerven van vakinhoudelijke en onderwijskundige (theoretische) kennis. Met een goede afstemming tussen theorie en praktijk worden leraren in opleiding beter voorbereid op het beroep. Het leren lesgeven in de praktijk van een schoolklas vormt daarom de helft van het opleidingsprogramma. Dit gebeurt bij de inmiddels 16 aangesloten opleidingsscholen op de drie benedenwindse eilanden.

Meer informatie

  • Meer informatie over Kibrahacha en de deelnemende scholen en opleidingsinstituten vindt u op de website van Kibrahacha.
  • Onderstaande animatie gaat iets dieper in op het opleidingsconcept van Kibrahacha.