Hoger onderwijs en wetenschap

Op de eilanden van Caribisch Nederland zijn, vanwege hun kleinschaligheid, geen universiteiten of hogescholen gevestigd. Studenten afkomstig uit Caribisch Nederland zijn voor het hoger onderwijs dus aangewezen op een instelling in de regio of elders buiten het eigen eiland. De LOFO dependance op Bonaire, voor het lokaal opleiden van docenten, vormt hierop een uitzondering. Binnen de Caribisch-Nederlandse regio stroomt een deel van de leerlingen door naar een vervolgopleiding bij de University of Curaçao (UoC), de University of Aruba of de University of St. Martin (USM).

Sinds 2020 zijn op de benedenwindse eilanden Curaçao, Aruba en Bonaire scholen en lerarenopleidingen verenigd binnen het Kibrahacha concept voor het samen opleiden van leraren.

Op het gebied van wetenschap bevindt zich op Sint Eustatius het kenniscentrum Caribbean Netherlands Science Institute (CNSI).