Een beter, veiliger en mooier Caribisch Nederland

Hoe brengen we de strafrechtketen en vreemdelingenketen dichter naar elkaar toe? Wat hebben we van elkaar nodig om beter op te kunnen treden? Deze vragen stonden centraal tijdens de miniconferentie van de vreemdelingenketen op donderdag 26 oktober 2023.

Miniconferentie Vreemdelingenketen

De waarnemend gezaghebber van Bonaire Nolly Oleana opende de miniconferentie en stond stil bij het belang van een goede samenwerking binnen de ketens:

“Een goede samenwerking moet de basis zijn om een goede fundering neer te zetten voor de volgende generatie.”

De waarnemend gezaghebber gelooft dat goede resultaten kunnen worden bereikt door het bundelen van alle krachten [van alle partners binnen de keten]. Zijn hoop voor de dag: dat alle potentie in de zaal werd gebruikt om een volgende stap te zetten in de versterkte samenwerking tussen de keten en dit te gebruiken om Caribisch Nederland beter, mooier en veiliger te maken voor eenieder.

Een vol programma en volle zaal

Een variatie aan presentaties, break-out sessies en plenaire discussies stonden op het programma. Ook stonden de ketenpartners stil bij de activiteiten die dit jaar hebben plaatsgevonden naar aanleiding van de uitkomsten van de miniconferentie van vorig jaar. Vele organisaties binnen de vreemdelingenketen zoals de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), Plenchi di Trabou, de Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN), de Koninklijke Marechaussee (KMar), de Voogdijraad, de Kustwacht, het Openbaar Ministerie BES en het openbaar lichaam Bonaire en ook de counterpartners uit Europees Nederland waren vertegenwoordigd.

Samenwerking is belangrijk

De waarnemend gezaghebber stond in zijn openingswoord al stil bij het belang van een goede samenwerking. Het nut en de noodzaak van deze miniconferentie is gebleken. Er wordt dan ook positief teruggekeken op de dag. In de komende periode wordt er binnen de keten verder gewerkt aan concrete werkafspraken.

Wat is de vreemdelingenketen en de miniconferentie?

De vreemdelingenketen bestaat uit verschillende organisaties die samenwerken om de vreemdelingenwet uit te voeren. Deze wet regelt de toegang, toelating, toezicht en terugkeer van vreemdelingen. Een vreemdeling is iemand die niet de nationaliteit van het land heeft waar hij of zij verblijft.

Organisaties zoals de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), de Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN), de Koninklijke Marechaussee (KMar), de Voogdijraad, de Kustwacht, het Openbaar Ministerie BES, het JICN, en de Openbare Lichamen werken samen om gezamenlijke doelstellingen te behalen.

Ieder jaar komt de vreemdelingenketen samen om de samenwerking te bespreken en afspraken te maken over de toekomst.