Gezamenlijke controle bij een resort op Bonaire

Op dinsdag 25 oktober vindt er een multidisciplinaire controle plaats bij een resort op Bonaire. Onder de regie van de Arbeidsinspectie wordt de actie uitgevoerd in samenwerking met Korps Politie Caribisch Nederland, de Koninklijke Marechaussee, de Immigratie- en Naturalisatiedienst CN, de afdeling Toezicht en Handhaving van het Openbaar Lichaam Bonaire, het Openbaar Ministerie en de Justitiële Inrichting Caribisch Nederland. Door multidisciplinaire samenwerking kan op meerdere wetten tegelijk gecontroleerd worden, ook bij bedrijven met een grotere omvang.

Vergrootglas inspectie

Tijdens deze multidisciplinaire actie wordt onder andere gecontroleerd op naleving van verschillende wetten op het gebied van arbeid en vreemdelingen. Deze wetten zijn bedoeld om ervoor te zorgen dat arbeid op een eerlijke, veilige en gezonde manier gebeurd.

Zo stelt de wet bijvoorbeeld beperkingen aan het aantal werkuren om ervoor te zorgen dat werknemers voldoende rust krijgen. Daarnaast dienen werkgevers zich te houden aan zaken als minimumloon, de regels op het gebied van overwerk en zorgdragen voor veiligheid op de werkvloer. Ook is het niet toegestaan werknemers uit het buitenland te laten werken zonder hiervoor een vergunning te hebben. Door deze wetgeving wordt de arbeidsmarkt beschermd en illegale arbeid, arbeidsuitbuiting en oneerlijke concurrentie bestreden.

Om de naleving van de geldende wet- en regelgeving te bevorderen en bewaken werkt de vreemdelingenketen steeds vaker samen en voert gezamenlijke controles uit. Bij deze controles wordt de overlast voor de onderneming en eventuele klanten/gasten zoveel mogelijk beperkt. De leiding van de huidige actie berust bij de Arbeidsinspectie van de RCN-unit Sociale Zaken en Werkgelegenheid.