Campagne tegen huiselijk geweld: Geweld tegen mannen

In deze film zien we hoe twee mensen de balans zijn kwijtgeraakt in hun relatie.

Ooit waren het verliefde tieners. Nelson en Sharine zaten bij elkaar in de klas. Al snel liet zij haar oog op hem vallen. Sharine, gezegend met een sterke wil en rappe tong, liet er geen gras over groeien en voor Nelson het goed en wel in de gaten had, was hij een getrouwd man. Het huwelijk begon goed en Sharine wilde een groot gezin stichten, dat was haar lang gekoesterde droom, al van kindsbeen af. Het huwelijk kwam onder druk te staan toen bleek dat de zwangerschappen niet voldragen konden worden. Na meerdere miskramen veranderde de relatie tussen Nelson en Sharine sterk. 

“Een leventje dat groeit onder mijn kloppende hart en in mijn buik. Een baby om vast te houden en lief te hebben, dat is alles wat ik wil. Het is mij niet gegund. Ik ga eraan kapot. De pijn klauwt en bijt zich als een verscheurend monster door me heen. Ik word van binnenuit verteerd en niemand ziet het.”

Niets laten merken

Sharine weet zich geen raad met haar verdriet. Naar de buitenwereld toe laat ze niets merken. Ze probeert haar leven invulling te geven door veel op te passen op de kinderen van familie en vrienden maar van binnen wordt ze verscheurd door de pijn van haar eigen kinderloze bestaan. Ze reageert haar verbittering op haar man af.

“De manier waarop ze naar me kijkt. Een blik vol afwijzing, een blik van walging eigenlijk, dat is pijnlijk! Ik probeer echt mijn best te doen. Ik werk en doe mijn deel thuis, probeer rustig te blijven, maar niets is goed. Ze kan alleen nog maar tegen me schreeuwen.”

geweld tegen mannen 3

De geestelijke mishandeling is langzaam onder de huid gekropen van Nelson en Sharine. In eerste instantie probeerde Nelson Sharine op te vangen. Hij begrijpt hoe diep haar verdriet zit, maar nadat de zwangerschap voor de tweede keer is mislukt, begint Sharine zich langzaam maar zeker af te keren van haar man. Het begint met subtiele toespelingen van Sharine’s kant. Kleine speldenprikjes waarin ze de schuld van de niet voldragen zwangerschappen bij Nelson neerlegt. Het zich negatief uiten leidt Sharine even af van haar eigen pijn.

De vernederingen die haar man moet ondergaan, worden steeds grover van aard. Langzaam maar zeker krijgt de geestelijke mishandeling vorm,  een fuik waar Nelson onbewust ingezwommen is. Hij weet niet meer hoe te reageren en ook hij worstelt met de situatie. Sharine’s waarheid is stilletjes aan zijn waarheid geworden. Zijn zelfvertrouwen is verdwenen. Hij voelt zich niets meer waard. Het is vanzelfsprekend geworden dat zij hem overheerst en dat er tegen hem wordt geschreeuwd. 

geweld tegen mannen 2

Samen zijn ze in een negatieve spiraal beland waar verwijten en respectloos gedrag de standaard is geworden. De grenzen van normaal gedrag zijn weggevallen en Sharine gaat steeds verder in haar overheersende gedrag, daarbij onbewust gesteund door de manier van reageren van haar man.

Nelson’s  energie is veranderd. Van de vriendelijke liefdevolle man is niets meer over. Hij is een onzekere, afwachtende, ietwat angstige man geworden. Constant op zijn hoede voor de volgende tirade van Sharine. Door het gedrag van Nelson wordt Sharine op haar beurt weer steeds gewelddadiger. Beiden zijn de grip kwijt en zitten vast in een patroon dat moeilijk te doorbreken is.

Over de schaamte heen durven stappen

Op mishandeling van mannen rust een groot taboe. De stap om dit te melden, is heel hoog. Veel mensen begrijpen niet dat mannen, over het algemeen toch fysiek sterker dan een vrouw, zich laten kleineren of slaan. Er wordt al gauw afkeurend of lacherig over gedaan.
De sociale druk schrijft voor dat mannen sterk horen te zijn en zelf probleemoplossend horen te handelen. Met als gevolg dat de drempel om huiselijk geweld te melden zo mogelijk nog hoger is.

Wat voor hulp is er voorhanden?

Als er sprake is van een mishandeling dan is het mogelijk om vrijwillig de training ’Kas Sigur‘ te volgen.  In een aantal  sessies komen thema’s aan bod als het erkennen van gevoelens, boosheid, waarden, luisteren, op tijd een time-out nemen om escalatie te voorkomen,  maar ook assertiviteit. De training richt zich met name op het gedrag van de ’dader‘ in dit geval zou dat Sharine zijn, waarbij ook het slachtoffer wordt betrokken. Het is een intensief traject en kan via Bureau Slachtofferhulp, het Centrum Jeugd en Gezin of Integrale Wijkaanpak worden aangevraagd.

Een andere optie is om via de huisarts een verwijzing te vragen voor gesprekken bij een psycholoog. Er kan dan gekeken worden naar de persoonlijke drijfveren en relatietherapie worden aangeboden.

Als er nog geen sprake is van geweld, maar er wel een onjuiste balans is in de relatie, kan Centrum Jeugd en Gezin ook hulp bieden.

  • geweld tegen mannen 4