Veilig gebruik van gasflessen

Ongelukken met gasflessen zijn meestal het gevolg van verkeerd gebruik en kunnen nare gevolgen met zich meebrengen. Gas is onzichtbaar, licht ontvlambaar en kan een explosie veroorzaken. Daarom is het van belang dat je altijd bewust en voorzichtig met gasflessen omgaat. Op deze pagina vind je meer informatie en tips over veilig gebruik van gasflessen thuis en buiten.

Blijf weg bij open vuur!

Kom nooit met een vlam of brandende sigaret of sigaar in de buurt van een gasfles. Gas is onzichtbaar en licht ontvlambaar. Als een gasfles lekt kan contact met open vuur leiden tot een levensgevaarlijke situatie.

Blusmiddelen

In situaties waarbij brand kan ontstaan is het altijd verstandig om de juiste blusmiddelen bij de hand te hebben. Meer informatie over blusmiddelen in huis vind je hier.