Kortsluiting voorkomen

Een van de meest voorkomende oorzaken van brand in huis is kortsluiting. Kortsluiting kan verschillende oorzaken hebben, bijvoorbeeld door verkeerd gebruik van elektrische apparaten of het niet goed werken of overbelasten van een stoppen- of groepenkast. Ook slecht geïsoleerde stroomsnoeren of defecte contacten kunnen de veroorzaker zijn van brand. Op deze pagina vind je informatie hoe kortsluiting ontstaat en hoe je brand in huis door kortsluiting vaak eenvoudig kunt voorkomen.

“Weet jij wat je kunt doen om kortsluiting te voorkomen?”

“Kortsluiting is vaak de oorzaak van brand in huis en ontstaat bijvoorbeeld door verkeerd gebruik van strekkerdozen en verlengsnoeren….”

“…of doordat elektrische apparatuur niet goed wordt onderhouden.”

“Door een aantal simpele maatregelen te treffen kun jij de kans op brand in huis beperken.”

“Zorg bijvoorbeeld dat apparatuur op de juiste manier wordt aangesloten..

.. en zet elektrische apparaten uit wanneer deze niet gebruikt worden.

“Kijk voor meer informatie over het voorkomen van kortsluiting op www.rijksdienstcn.com”

Let op: krijgt je toch te maken met kortsluiting of brand in elektrische apparaten? Gebruik dan een blusdeken of een speciale kooldioxideblusser. Klik hier voor meer informatie over blusmiddelen.