Internetconsultatie milieuregelgeving voor bedrijven

Tot 8 november kan gereageerd worden op de internetconsultatie over milieuregelgeving voor bedrijven op de eilanden Bonaire, Saba en Sint Eustatius: het Inrichtingen- en activiteitenbesluit BES. Dit besluit is door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en in nauwe samenwerking met het openbaar lichaam Bonaire opgesteld.

Windmolen en cactus

Het besluit bevat milieuregels voor bedrijven die een impact hebben op het milieu door hun activiteiten. Op grond van dit besluit worden de algemene regels verder uitgewerkt in een ministeriële regeling en een eilandsverordening.

Via de internetconsultatie kan een ieder inhoudelijk reageren op alle onderdelen van het besluit.