Zienswijze BOPEC wordt door ILT bestudeerd

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) buigt zich in de week van 22 januari over de zienswijze van BOPEC. De laatste documenten zijn vrijdag 19 januari ingediend.

Bopac Bonaire

De ILT zal alle documenten goed bestuderen om te komen tot het oordeel of de last onder bestuursdwang (LOB) opgelegd zal worden. 

In de zienswijze doet BOPEC een voorstel voor het prioriteren van herstelwerkzaamheden en de inzet van de beschikbare financiële middelen. De risico’s voor mens en milieu die met dit voorstel gepaard gaan zullen door de ILT worden beoordeeld. De zienswijze is een reactie op het voornemen van de ILT om een LOB op te leggen.

De last onder bestuursdwang van de ILT gaat over de eis aan BOPEC om de tanks en leidingen leeg te maken, tenzij het bedrijf kan aantonen dat het achterstallig onderhoud veilig weggewerkt kan worden en dat het de overtredingen tijdig kan herstellen.