Verblijfsaanvraag Amerikanen

Per 1 januari 2015 zijn op basis van een Amerikaans-Nederlands Vriendschapsverdrag uit 1956 de toelatingseisen tot Caribisch Nederland voor Amerikaanse staatsburgers gelijkgesteld aan die van Nederlandse staatsburgers.

Amerikaanse staatsburgers kunnen nu maximaal zes maanden per twaalf maanden in Caribisch Nederland verblijven zonder vergunning. Zij mogen maximaal drie maanden per twaalf maanden werken zonder een schriftelijke Verklaring van Rechtswege. Willen ze langer dan zes maanden wonen óf meer dan drie maanden werken, dan moeten ze een Verklaring van Rechtswege aanvragen.