Verblijfsaanvraag Amerikanen

Amerikaanse staatsburgers kunnen nu maximaal zes maanden per twaalf maanden in Caribisch Nederland verblijven zonder vergunning. Zij mogen maximaal drie maanden per twaalf maanden werken zonder een schriftelijke Verklaring van Rechtswege. Willen ze langer dan zes maanden wonen óf meer dan drie maanden werken, dan moeten ze een Verklaring van Rechtswege aanvragen.