Toeristisch verblijf

Nederlanders en Amerikanen 

Europese Nederlanders, Nederlanders uit Curaçao, Sint Maarten en Aruba en Amerikanen hebben vrije toegang tot Bonaire, Sint Eustatius en Saba tot maximaal zes maanden per twaalf maanden. Als deze Nederlanders of Amerikanen willen werken, dan mogen zij maximaal drie maanden werken zonder een schriftelijke verklaring van rechtswege.

Andere nationaliteiten

Vreemdelingen hebben maximaal drie maanden per zes maanden vrije toegang tot Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Dat houdt in dat er voor die periode géén verblijfsvergunning nodig is. Wel moet u voldoen aan bepaalde voorwaarden, zoals het kunnen tonen van een bewijs van terugkeer en een paspoort dat geldig is tijdens uw gehele bezoek. De periode van drie maanden kan door de ambtenaren bij de grens (KMar) ingekort worden afhankelijk van het doel van uw bezoek en uw middelen van bestaan

In bepaalde situaties zijn vreemdelingen wél visumplichtig. Algemene vragen over Caribisch visumverlening (toeristisch cq. kort verblijf voor de landen Aruba, Curaçao, Sint Maarten en voor de Nederlandse Caribische eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba) kunt u richten aan de ambassade of het consulaat van het Koninkrijk der Nederlanden in uw land.

Kijk voor meer informatie over visa op www.rijksoverheid.nl