Gezamenlijke controle op bouwlocatie door KMar, KPCN en Arbeidsinspectie CN

Op 23 november 2017 heeft een controle actie plaatsgevonden op een bouwlocatie in Sabadeco op Bonaire. De actie werd gezamenlijk uitgevoerd door de KMar, KPCN en de Arbeidsinspectie CN. In totaal werden vijftien arbeiders gecontroleerd op geldige papieren.

Deur Caribisch Nederland

De actie is uitgevoerd in het kader van het toezicht op de naleving van de bepalingen bij of krachtens de Wet arbeid vreemdelingen BES en de Wet toelating en uitzetting BES. 

Tijdens de controle bleek het volgende:

  • Vier arbeiders konden ter plekke niet aantonen dat zij een tewerkstellingsvergunning hebben. Zij werden door de politie meegenomen en moesten op het politiebureau naderhand bewijzen geldige werkvergunningen te hebben. De politie zorgt voor de verdere afhandeling.
  • Eén arbeider had wel een verblijfstatus maar geen werkvergunning. Hij mocht niet meer op de bouwlocatie komen en mag niet werken. 
  • Twee werknemers hadden geen werkvergunning en geen verblijfsstatus. Deze twee werknemers zijn dus illegaal op het eiland. De politie zorgt voor de verdere afhandeling.

De Arbeidsinspectie CN maakt met betrekking tot de illegaliteit een proces-verbaal op tegen de werkgever.
Alle betrokken partijen kijken terug op een goed gecoördineerde en geslaagde actie.