Vervalt een verleende vergunning indien deze gedurende een bepaalde tijd niet wordt gebruikt, en zo ja hoe lang is die termijn?

In de wet staat vermeld in welke situaties een verleende vestigingsvergunning kan – dus niet noodzakelijk: zal – worden ingetrokken. Onderdeel 7c gaf aan dat intrekking mogelijk was wanneer de zaak gedurende drie achtereenvolgende maanden gesloten was. Dat betekent dat sterk seizoensgebonden ondernemingen, zoals in de toeristensector, elk jaar het risico lopen de vestigingsvergunning kwijt te raken. In het nieuwe onderdeel d is een voorziening voor die ondernemingen getroffen. Door een schriftelijke kennisgeving van de tijdelijke sluiting te zenden aan het bestuurscollege kan de ondernemer de termijn verlengen naar zes maanden. Deze voorziening is opgenomen op grond van de consultatie.