Maakt het uit of een bedrijf zal worden gestart als eenmanszaak dan wel als NV of BV (of een andere rechtsvorm)?

Nee, voor de vestigingsvergunning maakt de rechtsvorm waaronder de aanvrager zijn onderneming wil voeren geen verschil.