In hoeverre moet een afwijzing van een aanvraag worden gemotiveerd?

Een afwijzing moet deugdelijk worden gemotiveerd, en inhoudelijk ingaan op de afwegingen die de vergunningverlener heeft gemaakt. Een zinnetje als ‘wij zijn tot de bevinding gekomen dat u niet voldoet aan de criteria die in de wet zijn gesteld’ volstaat dus niet. Een goed onderbouwde motivering is onder meer van belang omdat de aanvrager tegen de afwijzing in beroep moet kunnen gaan.