Ik heb vóór 10 oktober 2010 al een Antilliaans merkenrecht gevestigd. Geldt die merkregistratie automatisch ook voor Caribisch Nederland (Bonaire, Sint Eustatius en Saba)?

Nee. Voor bestaande merkregistraties van de Nederlandse Antillen kon tot 10 oktober 2011 een bevestigend depot bij het BBIE worden ingediend. Hiermee kon de merkregistratie worden omgezet in een registratie die ook geldt voor Bonaire, Sint-Eustatius en Saba. Als u een geldend merk wilt krijgen voor het gehele gebied van de voormalige Nederlandse Antillen moet u dit langs reguliere weg inschrijven bij het BBIE en bij het Bureau voor de Intellectuele Eigendom voor de voormalige Nederlandse Antillen.